Tussen geest en tijdgeest: denken en doen van vrijzinnig protestanten in de afgelopen honderd jaar

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)287-288
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume106
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit