Tussen taboe en tolerantie. 30 jaar aidsherdenkingscultuur in Nederland.

S.M. Elpers, Jorien Posthouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

206 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-18
TijdschriftVolkskunde
Volume118
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit