Tussen twijfel en vastberadenheid. Een bespiegeling over het veelnamenvak volkskunde vanuit Duits/Nederlands perspectief

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)176-183
TijdschriftVolkskunde
Volume113
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit