Twa etymologyske stúdzjes: Westerlauwerskfrysk nuet en Egmondsk glaai/Sölring glaat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)118-124
Aantal pagina's7
TijdschriftIt Beaken
Volume63
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit