Twataligens yn in ynstitúsje: it gemeentehûs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-59
TijdschriftDe Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje
Volume64
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit