Twee grote socialistische voormannen in debat (1902): Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra over het socialisme

J.A. Frieswijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)103-129
TijdschriftIt Beaken
Volume71
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit