Twee liedverzamelaars: Pol Heyns en Ate Doornbosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)333-338
Aantal pagina's6
TijdschriftVolkskunde
Volume112
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit