Twee typen subject

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

271 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)35-51
Aantal pagina's17
TijdschriftNederlandse Taalkunde
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit