Tweede leg in een tweede nest: onderzoek haalt stereotypen onderuit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

194 Downloads (Pure)

Samenvatting

Anders dan vaak wordt gedacht hebben meer vrouwen dan mannen kinderen van verschillende partners. Meestal wonen de kinderen van verschillende vaders bij hun moeder.Voor de vaders is dan sprake van een ‘tweede nest’.Uit onderzoek blijkt dat de relatie van de vader met zijn kinderen uit het ‘eerste nest’ meermalen danig is verstoord.Verder blijkt het stereotype beeld van de oudere man die er met een jonge vrouw vandoor gaat en vervolgens weer een gezin sticht niet met de werkelijkheid overeen te komen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit