Tweehonderd jaar burgerlijke stand

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

70 Downloads (Pure)

Samenvatting

Inzicht in de omvang, samenstelling en mutaties van de bevolking is onontbeerlijk voor bestuurders. De meeste landen beschikken dan ook over enige vorm van bevolkingsregistratie. Nederland kreeg in 1811 zijn eerste landelijke registratie: de burgerlijke stand.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume27
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit