Tweetalig, meer talig. Over mensen die meer talen gebruiken (red)

E. Fernhout, L. Permentier, N. van der Sijs, L. Cornips, J. Nortier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's8
TijdschriftTaalpeil
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit