Tweetaligheid in Friesland en taalsociologisch onderzoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-22
TijdschriftInterdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap
Volume5
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit