Tweetgenie: Automatic Age Prediction from Tweets

D. Nguyen, R. Gravel, D. Trieschnigg, T. Meder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftSigWEB Newsletter
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit