Tweetgenie: Development, Evaluation, and Lessons Learned

D. Nguyen, D. Trieschnigg, Theo Meder

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
829 Downloads (Pure)

Samenvatting

TweetGenie is an online demo that infers the gender and age of Twitter users based on their tweets. TweetGenie was able to attract thousands of visitors. We collected data by asking feedback from visitors and launching an online game. In this paper, we describe the development of TweetGenie and evaluate the demo based on the received feedback and manual annotation. We also reflect on practical lessons learned from launching a demo for the general public.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on Computational Linguistics: System Demonstrations
Plaats van productieDublin
UitgeverijAssociation for Computational Linguistics (ACL)
Pagina's62-66
Aantal pagina's5
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tweetgenie: Development, Evaluation, and Lessons Learned'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit