Twilûdfoarming yn it Frysk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)29-58
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit