Twin vessels in von Hippel Lindau disease

P.T.V.M. de Jong, R.J.F. Verkaart, M.J. van de Vooren, D.F. Majoor-Krakauer, A.R. Wiegel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

202 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-169
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume105
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit