Twists and turns

Emily S Noël, Jeroen Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Computational modelling of the heart tube during development reveals the interplay between tissue asymmetry and growth that helps our hearts take shape.

Originele taal-2Engels
TijdschrifteLife
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 nov. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Twists and turns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit