Two Carolingian Redactions of Isidore’s Etymologiae from St. Gallen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Opdrachtgevend orgaanPontifical Institute of Mediaeval Studies
Aantal pagina's86
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit