Two Carolingian Redactions of Isidore’s Etymologiae from St. Gallen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two Carolingian Redactions of Isidore’s Etymologiae from St. Gallen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities