Two cases of keratitis caused by the recently described new species Aspergillus brasiliensis.

P. Manikandan, J. Varga, S. Kocsube, R. Revathi, R. Anita, I. Doczi, T.M. Nemeth, V. Narendran, C. Vagvolgyi, C. Manoharan, R.A. Samson, L. Kredics

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)65-78
  TijdschriftJournal of Medical Case Reports
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit