Two decades of altered snow cover does not affect soil microbial ability to catabolize carbon compounds in an oceanic alpine heath

E. R.Jasper Wubs*, Sarah J. Woodin, Marc I. Stutter, Sonja Wipf, Martin Sommerkorn, René van der Wal

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

100 Downloads (Pure)

Zoekresultaten