Two decades of altered snow cover does not affect soil microbial ability to catabolize carbon compounds in an oceanic alpine heath

E. R.Jasper Wubs*, Sarah J. Woodin, Marc I. Stutter, Sonja Wipf, Martin Sommerkorn, René van der Wal

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two decades of altered snow cover does not affect soil microbial ability to catabolize carbon compounds in an oceanic alpine heath'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences