Two decades of national research evaluation in The Netherlands: An analysis of the development of the system and its outcomes

S. de Jong, L. van Drooge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2013
  • Feiten en cijfers

    Doorenbos, C.

    01/01/2008 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit