Two examples of the interplay between field observations and laboratory experiments from 35 years of research with planktonic organisms

J. Ringelberg

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Two examples of the interplay between field observations and laboratory experiments from 35 years of research with planktonic organisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology