Two families with dyshidrotic ectodermal dysplasia with limbal hair growth and Bitot-like conjunctival anomalies

N.T. Tijmes, M.J.W. Zaal, P.T.V.M. de Jong, H.J.M. Volker-Dieben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)185-192
TijdschriftOphthalmic Genetics
Volume18
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit