Two leaf pathogens of Ribes spp. in North America, Quasiphloeospora saximontanensis (Deighton) comb. nov. and Phloeosporella ribis (J.J. Davis) comb. nov.

B.C. Sutton, S.F. Shamoun, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  320 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)979-983
  TijdschriftMycological Research
  Volume100
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit