Two members of the Tcf family implicated in Wnt/beta-catenin signaling during embryogenesis in the mouse

V. Korinek, N. Barker, K. Willert, M. Molenaar, J. Roose, G. Wagenaar, M. Markman, W. Lamers, O. Destree, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

295 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1248-1256
TijdschriftMolecular and Cellular Biology
Volume18
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit