Two new aflatoxin producing species, and an overview of Aspergillus section Flavi

J. Varga, J.C. Frisvad, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)57-80
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift69
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit