Two new Penicillium section Sclerotiorum species from sugarcane soil in Brazil

Sergio Murilo Sousa Ramos, Roberta Cruz, Renan do Nascimento Barbosa, Jos Houbraken, Alexandre Reis Machado, Cristina Maria De Souza-Motta, Neiva Tinti de Oliveira

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)823-835
TijdschriftMycological Progress
Volume20
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2021

Citeer dit