Two new Phaeophleospora species associated with leaf spots of Proteaceae

J.E. Taylor, P.F. Cannon, J.C. David, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)39-43
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume67
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit