Two new species of Calonectria isolated from soil in South America

P.W. Crous, G.R.A. Mchau, M.J. Wingfield, W.H. van Zyl

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit