Two new species of the Fusarium fujikuroi species complex isolated from the natural environment

Tarek A. A. Moussa, Hassan S. Al-Zahrani, Naif M. S. Kadasa, Sarah A. Ahmed, G. Sybren de Hoog, Abdullah M. S. Al-Hatmi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)819-832
TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
Volume110
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2017

Citeer dit