Two new Talaromyces species from soil in Thailand

L. Manoch, T. Dethoup, N. Yilmaz, J. Houbraken, R.A. Samson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Two new Talaromyces species from soil in Thailand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences