Two newly reported leaf pathogens of Eucalyptus grandis in South Africa

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  64 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)12-15
  TijdschriftSouth African Forestry Journal
  Volume157
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit