Two novel aflatoxin-producing Aspergillus species from Argentinean peanuts.

M.B. Pildain, J.C. Frisvad, G. Vaamonde, D. Cabral, J. Varga, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)725-735
  TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  Volume48
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit