Two novel species of Aspergillus section Nigri from Thai coffee beans.

P. Noonim, W. Mahakarnchanakul, J. Varga, J.C. Frisvad, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Two novel species of Aspergillus section Nigri from Thai coffee beans.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences