Two novel type II receptors mediate BMP signalling and are required to establish left-right asymmetry in zebrafish.

R. Monteiro, M. van Dinther, J. Bakkers, R. Wilkinson, R. Patient, P. ten Dijke, C.L. Mummery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two novel type II receptors mediate BMP signalling and are required to establish left-right asymmetry in zebrafish.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences