Two paths to let the replisome go

Vincenzo D'Angiolella, Daniele Guardavaccaro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1140-1141
Aantal pagina's2
TijdschriftCell Death and Differentiation
Volume24
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2017

Citeer dit