Two populations of endochondral osteoblasts with differential sensitivity to Hedgehog signalling.

C.L. Hammond, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

105 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two populations of endochondral osteoblasts with differential sensitivity to Hedgehog signalling.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics