“Two strange halves of one?”. A poetological comparison of Joseph Tusiani’s Latin and English Standstill

T.B. Deneire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)329-341
TijdschriftHumanistica Lovaniensia
Volume59
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit