Two types of chemolithotrophic nitrification in acid heathland humus

W. De Boer, P.J.A.K. Gunnewiek, S.R. Troelstra, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  46 Citaten (Scopus)
  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)229-235
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume119
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit