Two types of orientation in migrating starlings, Sturnus vulgaris L., and Chaffinches, Fringilla coelebs L., as revealed by displacement experiments

A.C. Perdeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  469 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-37
  TijdschriftArdea
  Volume46
  StatusGepubliceerd - 1958

  Citeer dit