Two undescribed Calonectria states for Cylindrocladium gracile and C. naviculatum

P.W. Crous, G.R.A. Mchau, M.J. Wingfield, W.H. van Zyl

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1996

    Citeer dit