Typification of Anthopsis, a genus of Chaetothyriales. Mycoses

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftMycoses
    StatusGepubliceerd - 2016

    Citeer dit