Typologyen fan nomenynkorporaasje en it Frysk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)27-33
Aantal pagina's7
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit