Ubiad1 is an antioxidant enzyme that regulates eNOS activity by CoQ10 synthesis

V. Mugoni, R. Postel, V. Catanzaro, E. De Luca, E. Turco, G. Digilio, L. Silengo, M.P. Murphy, C. Medana, D.Y. Stainier, J. Bakkers, M.M. Santoro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

155 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ubiad1 is an antioxidant enzyme that regulates eNOS activity by CoQ10 synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds