Uit vaderlandsliefde': Pierre Borels De Vero Telescopii Inventore (1656) en het negentiende-eeuwse streven naar een gedenkteken voor de ‘Ware uitvinder van de verrekijker'. Inleiding op de Nederlandse vertaling van Leo Nellissen'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

436 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-58
Aantal pagina's53
TijdschriftArchief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Volume2007
StatusGepubliceerd - 2008

Keywords

  • Telescope
  • History of Science
  • the Netherlands

Citeer dit