‘Uiteenlopende wegen naar welvaart en naar armoede; Zuidoost-Azië en Sub-Sahara Afrika in vergelijkend perspectief

D.E.F. Henley, D. Bryceson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftInternationale Spectator
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit