Uitgelezen: [Het bodemvoedselweb, alle kleine beestjes helpen. Jeff Lowenfells & Wayne Lewis. Uitgeverij Jan van Arkel. Oorspronkelijke titel Teaming with microbes, vertaling: Marc Siepman.240 pp. ISBN 978 90 6224 534 5.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)80
TijdschriftEntomologische Berichten
Volume76
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit