Uitgelicht in Volkskunde. dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs

S.M. Elpers, Jorijn Neyrinck, Mark Schep

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)269-273
TijdschriftVolkskunde
Volume124
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit